Blog

Sprawdź nasze ostatnie wpisy

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Z ulgi na działalność badawczo rozwojową (B+R) mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani w ramach skali podatkowej (PIT-36) podatkiem liniowym (PIT-36L) W związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej podatnikom przysługuje ulga polegająca na odliczeniu od...

czytaj dalej

Wynajem prywatnego mieszkania firmie bez zwolnienia z VAT

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku i towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele...

czytaj dalej

VAT od subwencji otrzymanej w ramach tarczy antykryzysowej

Jeżeli subwencja finansowa przeznaczona będzie na finansowanie ogólnej działalności gospodarczej to nie ma ona wpływu na cenę świadczonych usług, czy też sprzedawanych towarów i nie stanowi ona podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od...

czytaj dalej

Wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Trudna sytuacja epidemiczna, duży wzrost zachorowań i wynikające z tego nowe obostrzenia oznaczają, że wiele dzieci zamiast iść do szkoły pozostanie w domach, w związku z tym ponownie wróci zasiłek opiekuńczy. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał rodzicom...

czytaj dalej

Zapłata na konto spoza wykazu podatników VAT

Konsekwencje zapłaty należności na rachunek nie ujęty na białej liście są dwie. W podatku dochodowym jest to brak prawa do zaliczenia wydatku, za który należność uiszczona została na rachunek nie ujęty na białej liście w kosztach uzyskania przychodów. Nabywca będzie...

czytaj dalej

OPTYMALIZACJA PODATKOWA W PRAKTYCE

Dziękujemy wszystkim uczestnikom ostatniego szkolenia "Poznaj w praktyce zasady poboru podatku u źródła, umów międzynarodowych, zatrudniania cudzoziemców w Polsce i delegowania pracowników poza terytorium kraju po rewolucyjnych zmianach 2020", które odbyło się w...

czytaj dalej

Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji firmy

Ustawa o VAT nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych w czasie, gdy nie widniał on w rejestrze podatników podatku od towarów i usług, o ile występują przesłanki, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do...

czytaj dalej

Centralna baza faktur od 2021 r.

Od 2021 roku, przedsiębiorcy będą przesyłać kontrahentom wystawione przez siebie e-faktury za pośrednictwem ministerialnej platformy. Z początku będzie to dobrowolnie, jednak gdy takie rozwiązanie się sprawdzi, może stać się to obowiązkiem. W Ministerstwie Finansów...

czytaj dalej

Kradzież samochodu a leasing i odszkodowanie

Przedsiębiorca, w ramach prowadzonej działalności, zawarł umowę leasingu na okres 36 miesięcy. Przedmiotem leasingu operacyjnego był samochód osobowy, który został ubezpieczony (AC, OC, NNW) - składki opłacał leasingobiorca. Samochód został skradziony. Przedsiębiorca...

czytaj dalej

ZUS zostanie wirtualnym biurem rachunkowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamierza zdjąć z przedsiębiorców i pracodawców obowiązki dotyczące rozliczania składek i wziąć na siebie odpowiedzialność za te rozliczenia. Zgodnie z planem ZUS-u, nowy system ma odciążyć przedsiębiorców z obowiązku prawidłowego...

czytaj dalej

Mechanizm podzielonej płatności na każdej fakturze

W art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT w sposób jednoznaczny wskazano kiedy na fakturze powinny być umieszczone wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. Zatem wpisywanie na każdej fakturze zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”, niezależnie od tego czy faktura...

czytaj dalej

Pakiet zmian podatkowych przyjęty przez rząd

Rząd przyjął w poniedziałek nowy projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych. Pakiet ma uszczelnić dodatkowo system podatkowy i sprzyjać upraszczaniu rozliczeń. Przewidziano m.in. objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych oraz rozszerzenie możliwości korzystania...

czytaj dalej

Spółki komandytowe staną się podatnikami CIT

Spółki komandytowe i niektóre spółki jawne zostaną objęte zakresem podmiotowym ustawy o podatku dochodowym CIT – wynika z projektu nowelizacji, który przedstawiło Ministerstwo Finansów. Projekt przewiduje objęcie zakresem podmiotowym ustawy o CIT mających siedzibę lub...

czytaj dalej

DZIĘKUJEMY wszystkim uczestnikom szkolenia

DZIĘKUJEMY wszystkim uczestnikom drugiej części szkolenia: „ZMIANY w VAT, PIT, CIT, rozliczanie NIERUCHOMOŚCI w podatku dochodowym i VAT oraz rozwiązania wybranych problemów podatkowych w oparciu o najnowsze interpretacje i orzecznictwo, które MUSISZ POZNAĆ w...

czytaj dalej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w pytaniach i odpowiedziach

Od 1 września rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną...

czytaj dalej