Dziękujemy wszystkim uczestnikom ostatniego szkolenia 👉 „Poznaj w praktyce zasady poboru podatku u źródła, umów międzynarodowych, zatrudniania cudzoziemców w Polsce i delegowania pracowników poza terytorium kraju po rewolucyjnych zmianach 2020”, które odbyło się w formie online w terminach ➡️ 09 – 10.11.2020 i 12 – 13.11.2020 😁
Pomimo formy zdalnej przekazaliśmy mnóstwo wiedzy praktycznej, natomiast brakuje nam bezpośredniego kontaktu i miłej atmosfery, która towarzyszy naszym spotkaniom. Mamy nadzieję że spotkamy się na kolejnym szkoleniu w formie stacjonarnej 🤗