Szkolenia Dofinansowane

Rozwój Twojej Firmy wymaga ciągłej inwestycji w kapitał ludzki. Od lat wspieramy naszych Klientów w pozyskiwaniu dotacji na szkolenia. Posiadamy certyfikat potwierdzający jakość świadczonych przez nas usług doradczo-szkoleniowych SUS2.0 oraz Akredytację PARP potwierdzającą wiarygodność naszej firmy.

 

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLEŃ

Dofinansowania KFS są dostępne dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. W ramach programu pracodawcy mogą się ubiegać o przyznanie następujących środków:

  • Mikroprzedsiębiorstwa (do 10 pracowników) – 100% dofinansowania
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa ( 11 do 250 pracowników) – 80% dofinansowania

Aby otrzymać dofinansowanie kosztów kształcenia należy złożyć wniosek (w formie papierowej lub elektronicznej) do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy. Urząd powinien być związany z siedzibą pracodawcy lub ewentualnie z miejscem działalności firmy.
Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem dofinansowania z KFS pokrywającego 100% lub 80% kosztów szkoleń skontaktuj się z nami

 

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

W związku uruchomieniem przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Bazy Usług Rozwojowych (BUR) przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie na wybrane usługi szkoleniowo-doradcze.
Baza Usług Rozwojowych została stworzona przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców MŚP i ich pracowników.
Mikro, mały lub średni przedsiębiorca będzie mógł pozyskać od 50% do 80% dofinansowania na szkolenia.
Jeżeli interesuje Cię pozyskanie środków z BUR skontaktuj się z nami

Zapoznaj się z naszym harmonogramem szkoleń i wybierz coś dla siebie