👉Rząd przyjął w poniedziałek nowy projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych. Pakiet ma uszczelnić dodatkowo system podatkowy i sprzyjać upraszczaniu rozliczeń. Przewidziano m.in. objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych oraz rozszerzenie możliwości korzystania z obniżonej do 9 proc. stawki CIT i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Większość nowych regulacji wejdzie w życie z początkiem 2021 r.
👉Jedną z ważniejszych zmian ma być podniesienie z 1,2 mln euro do 2 mln euro limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego, dzięki czemu więcej podatników skorzysta ze stawki CIT na poziomie 9 proc. Równocześnie w ustawie o CIT uwzględnione zostaną spółki komandytowe, które uzyskają status podatnika podatku dochodowego💰
👉Zwiększona zostanie też atrakcyjność opodatkowania w formie ryczałtu – limit przychodów warunkujący wybór ryczałtu wzrośnie z 250 tys. euro do 2 mln euro. Jednocześnie zlikwidowana zostanie większość przypadków, w których określony rodzaj działalności wyłącza z możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
👉Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 15 września 2020 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przyjęty przez rząd 28 września br.
👉Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.
Pozdrawiam 👋
Marta N