➡Od początku przyszłego roku, zgodnie z projektem noweli przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, więcej podatników będzie mogło opodatkować swoje przychody ryczałtem. Ma zostać zwiększony limit uprawniający do korzystania z tej formy opodatkowania z 250 tys. do 2 mln euro. Jednocześnie zmniejszy się krąg podatników, którzy ustawowo są wykluczeni z możliwości opodatkowania ryczałtem.
➡Obecnie podatnicy mogą opłacać w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, jeżeli⤵
🔹w roku poprzedzającym rok podatkowy⤵
🔹uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro, lub
🔹uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro,
🔹rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów 💵
➡Przychody o których mowa to przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z uwzględnieniem tzw. ulgi na złe długi w PIT, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych.
➡Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać również podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 250 000 euro; w tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków 💰
➡Zgodnie z projektem ustawy zmieniającej, od 1 stycznia 2021 r., ww. limit uprawniający do korzystania z ryczałtu zostanie zwiększony z 250 tys. do 2 mln euro 💸
Pozdrawiam 👋
Marta N