➡Od 2021 roku, przedsiębiorcy będą przesyłać kontrahentom wystawione przez siebie e-faktury za pośrednictwem ministerialnej platformy. Z początku będzie to dobrowolnie, jednak gdy takie rozwiązanie się sprawdzi, może stać się to obowiązkiem.
➡W Ministerstwie Finansów już trwają prace nad uruchomieniem platformy do wymiany faktur między przedsiębiorcami.
➡Wszystkie e-faktury przekazywane przez ministerialną platformę za pośrednictwem konta, będą dostępne dla przedsiębiorcy. Celem utworzenia kont jest to, aby każdy podatnik miał swoje osobiste konto do celów podatkowych.
➡Dostęp do niego ma być możliwy z każdego urządzenia – komputera, telefonu, tabletu. Dzięki dostępowi do konta, będzie tam można zobaczyć swoje e-faktury, zarówno te wystawione za pośrednictwem ministerialnej platformy, jak i otrzymane od kontrahentów, którzy przekazali je przez tą platformę.
➡Przedsiębiorca wystawi fakturę w swoim systemie finansowo-księgowym i przekaże ją na ministerialną platformę, a jego kontrahent będzie mógł pobrać z niej ten dokument.
➡Z początku, e-fakturowanie ma być dobrowolne, jednak gdy system się sprawdzi, planuje się, aby został on podstawowym medium wymiany e-faktur w Polsce. Wdrażanie ma przebiegać stopniowo.
➡Fiskus zyska dostęp do wszystkich bieżących faktur będących w obrocie gospodarczym, uproszczone zostaną czynności sprawdzające i kontrolne. Ponadto, nie będzie już problemów z łączeniem faktur wykazanych przez kontrahentów po stronie sprzedażowej i zakupowej.
➡Celem wprowadzenia Centralnego Rejestru Faktur jest analiza i kontrola prawidłowości wystawianych faktur VAT.
➡Zapraszam do komentarzy 😊
Pozdrawiam 👋
Marta N