➡ Od 1 września rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów zasiłek ten przysługiwał od 1 do 20 września br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
W jakim przypadku przysługiwał będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy❓🤔
➡Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał:
🔸w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały, oraz
🔸w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.
Komu przysługiwał będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy❓🤔
➡Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługiwać będzie tak jak dotychczas:
🔸rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
🔸ubezpieczonym rodzicom dzieci:
☑do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
☑do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
☑do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
🔸ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.
Moje dziecko za miesiąc kończy 8 lat, czy przysługiwał mi będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy❓🤔
➡Tak, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał będzie rodzicom dzieci do ukończenia 8. roku życia.
W jakim okresie dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał❓🤔
➡Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać od 1 do 20 września 2020 r.
Jeżeli szkoła, przedszkole lub żłobek, do którego uczęszcza moje dziecko, zostanie zamknięte np. 10 września, to od tego czasu mam prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego❓🤔
➡Tak, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał.
Jakie są zasady przyznawania dodatkowego zasiłku❓🤔
➡Zasady te pozostają bez zmian, czyli obowiązuje:
🔸złożenie oświadczenia u pracodawcy (wzór oświadczenia na stronie ZUS)
🔸złożenie oświadczenia w ZUS (osoby prowadzące działalność pozarolniczą)
Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy wlicza się do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym❓🤔
➡Nie wlicza się.
Co jest podstawą do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego❓🤔
➡Zasady dokumentowania prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie zmieniły się. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy – oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba je złożyć, bo bez niego ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.
Pozdrawiam 👋
Marta N