OPTYMALIZACJA PODATKOWA, CZYLI JAK ZMINIEJSZYĆ OBICIĄŻENIA PODATKOWE, WYNAGRODZENIA, ZUS I INNE NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNE W PRAKTYCE – szkolenie online

Kurs dwudniowy (w każdy dzień – 8h dydaktycznych, od godz. 9:00 do 16:00 )

Adresaci:

Szkolenie jest dedykowane dla właścicieli i pracowników biur rachunkowych, osób pracujących w działach księgowo-podatkowych firm, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, oraz wszelkich osób obecnie zajmujących się księgowością i podatkami, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, wiedze i umiejętności dotyczące strategii podatkowych w firmie, minimalizacji kosztów wynagrodzeń, ZUS oraz obciążeń publicznoprawnych.

Formy, narzędzia i metody pracy:

Wykład, ćwiczenia praktyczne, zadania, dyskusja, prezentacja multimedialna, flipchart

Cel szczególny:

Celem 2 dniowego kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności wdrożenia optymalizacji podatkowej w firmie w zakresie zminimalizowania obciążeń podatkowych, zmniejszenia kosztów pracy, ZUS i innych obciążeń publicznoprawnych. Szkolenie dzięki analizie konkretnych przypadków, będzie miało charakter praktycznych warsztatów, celem zdobycia umiejętności zastosowania możliwych legalnych rozwiązań optymalizacyjnych w firmie. Uczestnicy szkolenia pozyskają wiedzę o możliwości optymalizacji obciążeń podatkowych swojej działalności biznesowej.

Program:

I. Co to jest optymalizacja podatkowa (cele, obszary)

II. Uchylanie się od opodatkowania-czego unikać aby bezpiecznie optymalizować swoje zobowiązania podatkowe

III. Optymalizacja podatkowa dochodów ze stosunku pracy

 • Metody optymalizacji podatkowej przy dochodach z pracy
 • Praca na dwie umowy w jednej firmie a pracownicze koszty uzyskania przychodu
 • Koszty uzyskania przychodów twórców będących pracownikami
 • Twórca-pracownik a ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przy umowach o pracę – optymalizacja rozliczeń rocznych
 • Kwoty podlegające zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Korzyści i zagrożenia związane z samozatrudnieniem

IV. Optymalizacja dochodów z działalności wykonywanej osobiście

V. Optymalizacja dochodów z praw majątkowych i innych źródeł

VI. Optymalizacja dla właścicieli nieruchomości

 • Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Działalność w mieszkaniu a podatek od nieruchomości
 • Obowiązek zgłoszenia zmiany przeznaczenia lokalu
 • Dzierżawa, wynajem-optymalizacja obciążeń
 • Działalność gospodarcza czy najem prywatny?
 • Którą formę opodatkowania dochodów z najmu wybrać?
 • Karta podatkowa dla najmu krótkoterminowego
 • Zmiany w opodatkowaniu najmu od 2021r

VII. Optymalizacja w zakresie podatków od spadków i darowizn

 • Ustalanie kosztów przy zbyciu nieruchomości nabytej w spadku
 • Zwolnienie własne cele mieszkaniowe
 • Nieruchomości wykorzystywane do działalności
 • Amortyzacja mieszkania przeznaczonego na biuro firmy
 • Odliczenie kosztów nabycia papierów wartościowych przez spadkobierców
 • Darowizna jako forma optymalizacji podatku dochodowego
 • Darowizna jako sposób optymalizacji podatku od dochodów nieujawnionych

VIII. Optymalizacja podatkowa w działalności gospodarczej (forma opodatkowania, formy prowadzenia działalności, likwidacja działalności)

 • Działalność gospodarcza – czy tylko zarejestrowana?
 • Zmniejszenie obciążeń podatkowych poprzez wybór formy prawnej i sposobu opodatkowania działalności
 • Ryzyko podatkowe
 • Możliwość wpływania na obciążenie podatkowe
 • Koszty uzyskania przychodu
 • Działalność gospodarcza a przychody z praw majątkowych

IX. Działalność gospodarcza – optymalizacja podatkowa wierzytelności

 • Kompensata
 • Sprzedaż i zakup wierzytelności
 • Ulga na złe długi w podatku VAT
 • Znaczenie praktyczne wyroku TSUE sygn.C-335/19
 • Ulga na złe długi w podatku dochodowym
 • Przedawnienie wierzytelności w prawie cywilnym

X. Optymalizacja w zakresie podatków od czynności cywilnoprawnych i VAT

 • Optymalizacja podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Rozwiązania minimalizujące straty podatkowe na gruncie ustawy o VAT
 • Jak zarządzać nadwyżką podatku naliczonego nad należnym
 • Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym a zwrot na rachunek bankowy podatnika
 • Sprzedaż poza terytorium kraju
 • Optymalizacja zapłaty podatku
 • Częstotliwość rozliczanie VAT a optymalizacja podatkowa
 • Usługi kompleksowe ( towar + usługa )
 • Kompleksowa dostawa towarów ( towar + transport )

XI. Działalność gospodarcza – optymalizacja obciążeń związanych z zatrudnieniem pracowników

XII. Optymalizacja podatkowa w zakresie leasingu, amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

XIII. Ćwiczenia praktyczne

XIV. Dyskusja z uczestnikami

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu i materiałów szkoleniowych, jeśli pojawią się zmiany w przepisach dotyczących omawianych zagadnień

Prowadząca: Marta Niziołek