ODWROTNE OBCIĄŻENIE W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH w świetne najnowszych interpretacji i orzecznictwa.

Kurs dwudniowy (w każdy dzień – 8h dydaktycznych, od godz. 9:00 do 17:00 )

Adresaci: szkolenie jest dedykowane osobą obecnie zajmujących się księgowością i podatkami które chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedze i umiejętności, kierownikom i specjalistom działów prawnych oraz finansowo – księgowych, przedsiębiorcom uczestniczących w transakcjach międzynarodowych oraz z branży budowlanej

Formy, narzędzia i metody pracy:

Wykład, warsztaty praktyczne, zadania, dyskusja, prezentacja multimedialna flipchart

Cel szczegółowy:

Celem kursu jest omówienie teoretyczne i wdrożenie w praktyce odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i zagranicznych.

Zakres merytoryczny:
Zakres niniejszego kursu obejmuje szczegółowe omówienie teoretycznych i praktycznych zasad prawidłowego sposobu rozliczenia świadczenia usług transgranicznych, transakcji wewnątrzwspólnotowych a także eksportu i importu towarów. Szczegółowo zostaną omówione i przećwiczone praktycznie transakcje krajowe do których maja zastosowanie przepisy o odwrotnym obciążeniu w VAT. W efekcie przeprowadzonego szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędną do prawidłowego rozliczania transakcji transgranicznych oraz odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych. W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane przykłady poszczególnych transakcji wraz z ćwiczeniami praktycznymi.

Korzyści:

 • Poznasz zasady importu usług oraz sprzedaży poza terytorium kraju wraz z systemem MOSS 
 • Zasady związane z odwrotnym obciążeniem w budownictwie 
 • Poznasz odwrotne obciążenie w innych transakcjach krajowych 
 • Dowiesz się jakie obowiązki musisz spełnić zawierając transakcje WNT, WDT 
 • Poznasz zasady importu i eksportu towarów 
 • Dowiesz się jakie masz obowiązki związane ze sprowadzaniem samochodów z UE i z poza UE

Program:

 1. Import usług
 • Definicja
 • Określenie stałego miejsca prowadzenia działalności usługodawcy
 • Termin powstania obowiązku podatkowego
 • Zaliczka w imporcie usług
 • Import usług dla wybranych czynności
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Podstawa opodatkowania w imporcie usług
 • Dokumentacja
 • Import usług a zwolnienie podmiotowe i podmiotowe od VAT
 • Odliczenie podatku naliczonego z tytułu importu usług
 1. Eksport usług
 • Miejsce opodatkowania usług
 • Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
 • Miejsce świadczenia usług dla niepodatników
 • Miejsce świadczenia usług-wyjątki
  • Usługi związane z nieruchomościami
  • Targi, wystawy, konferencje
  • Pośrednictwo
  • Usługi restauracyjne i cateringowe
  • Usługi krótkoterminowego wynajmu pojazdów
  • Usługi transportowe
  • Usługi elektroniczne (szczegółowe omówienie)
  • System MOSS
  • Ćwiczenia praktyczne
 • Obowiązek podatkowy
 • Deklaracje/Informacje podsumowujące
 1. Import Towarów
 • Pojęcie importu towarów
 • Obowiązek podatkowy oraz podstawa opodatkowania w imporcie towarów
 • VAT należny i VAT naliczony w imporcie towarów
 • Ćwiczenia praktyczne
 1. Eksport towarów
 • Pojęcie eksportu towarów
 • Możliwość zastosowania stawki 0%
 • Dokumentowanie eksportu towarów
 • Ćwiczenia praktyczne
 1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • Pojęcie WNT
 • Czynności nie stanowiące WNT
 • Miejsce opodatkowania WNT
 • Obowiązek podatkowy oraz podstawa opodatkowania przy WNT
 • Odliczenie VAT naliczonego związanego z WNT
 • Ćwiczenia praktyczne
 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • Pojęcie WDT
 • Zasady ustalania miejsca opodatkowania dostawy towarów
 • Warunki zastosowania stawki 0%
 • Dokumentowanie WDT
 • Obowiązek podatkowy w WDT
 • Ćwiczenia praktyczne
 1. Sprzedaż wysyłkowa z i na terytorium kraju
 • miejsce opodatkowania transakcji
 • podatek w kraju przeznaczenia
 • potwierdzenie dostarczenia towaru
 1. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – procedura uproszczona
 2. Transakcje wewnątrzwspólnotowe -samochody
 • Nowe środki transportu
 • obowiązek podatkowy
 • dokumentacja
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa samochodów
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodów
 • procedura VAT marża
 • zbycie samochodu jak towar handlowy/środek trwały
 • zasady odliczania podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych
 • Ćwiczenia praktyczne
 1. Odwrotne obciążenie w transakcjach krajowych

Metodyka ewaluacji:

Badanie ewaluacji szkolenia prowadzimy na podstawie:

 • Pre i post testów
 • Zadań wdrożeniowych
 • Wniosków z samodzielnie wykonanych przez uczestników ćwiczeń praktycznych
 • Ankiet ewaluacji

Prowadząca: Marta Niziołek

ver:yu2w5j1u7ng0815s2wd7