AKADEMIA VAT dla PROFESJONALISTÓW z uwzględnieniem ZMIAN na 2022r

Kurs czterodniowy (2 x 2 dni, w każdy dzień – 8h dydaktycznych, od godz. 9:00 do 16:00 )

 Adresaci:

Szkolenie jest dedykowane przede wszystkim właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, pracownikom działów księgowo-podatkowych, którzy na co dzień zajmują się rozliczeniami podatkowymi oraz osobą zajmujących się księgowością i podatkami, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, umiejętności oraz zaktualizować wiedzę z zakresu podatku VAT i wykorzystać ją w praktyce

 Formy, narzędzia i metody pracy:

Wykład, ćwiczenia praktyczne, zadania, dyskusja, prezentacja multimedialna, flipchart

 Cel szczegółowy:

Celem 4-dniowego kursu jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie podatku VAT związanych z Polskim Ładem, zasadami wynikającymi z wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur,  zagadnieniami praktycznymi wynikającymi z wprowadzonych przepisów e-commerce oraz tematyką poruszającą problematykę rozliczania podatku VAT w branży IT, budowlanej, deweloperskiej, transportowej oraz turystycznej. W czasie zajęć uczestnicy kursu nabędą wiedzę dotyczącą najbardziej dyskusyjnych i aktualnych rozwiązań prawnych i praktycznych w podatku VAT. Istotne jest również to, że kurs prowadzony jest przez praktyka z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, dzięki czemu poszczególne zagadnienia omawiane będą na podstawie konkretnych przykładów z uwzględnieniem najaktualniejszych wykładni przepisów, interpretacji i orzecznictwa.

 Program:

 I. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące podatku VAT.

 • Nowy podatnik – grupa VAT:
 • kim jest grupa VAT?
 • kto może być członkiem grupy VAT?
 • zasady rozliczeń pomiędzy członkami oraz pomiędzy grupą VAT a innymi podmiotami;
 • kiedy grupa VAT staje się podatnikiem i do kiedy nim jest?
 • konsekwencje naruszenia warunków istnienia grupy VAT;
 • stosowanie struktury odliczenia VAT naliczonego;
 • dodatkowe obowiązki związane z istnieniem grupy VAT
 • Możliwość wyboru opodatkowania „zwolnionych od VAT” usług finansowych;
 • Konsekwencje w VAT wprowadzenia możliwości zapłaty przy wykorzystaniu instrumentu płatniczego:
 • kara pieniężna 5000 zł;
 • brak (utrata) prawa do deklaracji kwartalnych;
 • brak prawa do zwrotu nadwyżki VAT w terminie 25 dni (mimo spełnienia warunków);
 • nowy termin zwrotu nadwyżki w VAT – 15 dni, które może być i 30-stoma dniami, oraz warunki jego stosowania.

II. E-faktury i Krajowy System e-Faktur (KSeF) – 1 stycznia 2022 

 • Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
 • Faktura ustrukturyzowana jako rodzaj faktury elektronicznej.
 • Konieczność uzyskania akceptacji odbiorcy.
 • Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
 • Korygowanie faktur ustrukturyzowanych.
 • Zniesienie uciążliwych warunków dla faktur korygujących w zakresie posiadania dokumentacji uzgodnieniowej.
 • Duplikaty oraz noty.
 • Sposób autoryzacji w systemie KSeF oraz wyznaczanie osób upoważnionych (w tym uprawnienia służb księgowych i biur rachunkowych).
 • Możliwość przekazania danych faktury podmiotom trzecim bez ingerencji systemowej (tzw. anonimowy dostęp i jego praktyczne znaczenie).
 • Przyspieszony zwrot VAT w przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych.
 • Faktury ustrukturyzowane wystawiane dla konsumentów.
 • Ułatwienia w zakresie zapewnienia autentyczności, integralności oraz czytelności.
 • Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych,
 • „Korzyści” związane z wystawianiem faktur ustrukturyzowanych.
 • Zmiany związane z fakturowaniem – 1 stycznia 2022 r.:
 • Wydłużony okres do 60 dni na wystawienie faktury przed sprzedażą lub zaliczką;
 • Zmiany związane z wystawianiem korekt;
 • Faktura korygująca nie musi nazywać się „faktura korygująca” i nie musi zawierać powodu jej wystawienia;
 • Możliwość wystawienia zbiorczej korekty na niektóre dostawy towary lub usług w danym okresie;
 • Faktura zaliczkowa bez ceny jednostkowej netto;
 • Zmiany w zakresie wystawiania duplikatów faktur;
 • Poprawione zasady rozliczania korekt minusowych przez nabywcę.

 III. E-COMMERCE – wybrane zagadnienia i wątpliwości interpretacyjne

 • Cel i charakter wprowadzonych zmian
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość (tzw. WSTO):
 • definicja WSTO, zakres przedmiotowy i podmiotowy,
 • towary wyłączone z WSTO
 • limit 10 tys. EURO: różnice względem tzw. sprzedaży wysyłkowej,
 • miejsce opodatkowania, pułapki związane z limitem i najczęstsze wątpliwości,
 • wybór miejsca opodatkowania,
 • Objaśnienia Ministerstwa: na co zdaniem resortu należy zwracać uwagę
 • Procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-OSS:
 • korzyści rozliczeń w OSS: deklarowanie i płatności podatku,
 • usługi możliwe do rozliczenia w OSS,
 • procedura unijna,
 • procedura nieunijna,
 • pułapki związane ze skutecznością rejestracji,
 • Objaśnienia Ministerstwa: na co zdaniem resortu należy zwracać uwagę
 • Sprzedaż na odległość towarów importowanych (tzw. SOTI):
 • definicja SOTI, zakres przedmiotowy i podmiotowy,
 • towary wyłączone z SOTI,
 • miejsce opodatkowania
 • Procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-IOSS:
 • korzyści rozliczeń w IOSS: deklarowanie i płatności podatku,
 • limit 150 EURO,
 • definicja przesyłki o niskiej wartości,
 • bezpośrednie i pośrednie korzystanie z procedury VAT-IOSS (instytucja pośrednika),
 • Objaśnienia Ministerstwa: na co zdaniem resortu należy zwracać uwagę
 • Obowiązki ewidencyjne:
 • Zakres i zasady prowadzenia ewidencji transakcji WSTO i SOTI,
 • Fakturowanie transakcji
 • Ujęcie transakcji w JPK
 • Nowe obowiązki dla operatorów interfejsów elektronicznych:
 • definicja operatora interfejsu elektronicznego,
 • instytucja tzw. uznanego dostawy (dostawca ułatwiający transakcję),
 • przesłanki ułatwienia transakcji i wyłączenia,
 • fikcja dokonania dostawy przez uznanego dostawcę,
 • skutki fikcji dokonania dostawy: przerzucenie obowiązku rozliczenia VAT na uznanego dostawcę oraz identyfikacja transakcji ruchomej i nieruchomej,
 • odpowiedzialność fikcyjnego dostawcy,
 • ewidencja ułatwianych dostaw,
 • Objaśnienia Ministerstwa: na co zdaniem resortu należy zwracać uwagę
 • Procedura szczególna deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu.

 IV. Wybrane zagadnienia branżowe w VAT – ryzyka i wątpliwości interpretacyjne 

 • Zasada terytorialności VAT: miejsce opodatkowania usług IT
 • Podstawa opodatkowania – granty, dotacje – kiedy podlegają VAT
 • Świadczenia kompleksowe w VAT
 • Moment powstania obowiązku podatkowego
 • Import usług – rozliczenie podatku naliczonego w przypadku nabywania licencji z zagranicy
 • Moment wykonania usługi budowlanej w aspekcie wyroku TSUE w sprawie BUDIMEX
 • Wykonawstwo zastępcze – zasady rozliczania VAT
 • Kary umowne i odszkodowania a VAT
 • Split payment a usługi budowlane
 • Stawki VAT w branży budowlanej + usługi kompleksowe w budowlance w aspekcie 8% vs 23 %
 • Refakturowanie usług budowlanych
 • Ulga na złe długi a firmy budowlane
 • Eksport usług budowlanych
 • Rozliczenie kwot zatrzymanych (kaucje)
 • Partycypacja w kosztach budowy
 • Roboty dodatkowe a VAT
 • Wykonanie usługi transportowej, spedycyjnej i logistycznej – jak ustalić właściwą datę.
 • Moment powstania obowiązku podatkowego – usługi jednostkowe, ciągłe, rozliczane okresowo.
 • Ustalanie właściwego kursu dla obliczenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku.
 • Świadczenia kompleksowe w VAT – co z kosztami transportu?
 • Miejsce opodatkowania usług TSL:
 • Usługi świadczone na rzecz konsumentów a usługi B2B.
 • Miejsce opodatkowani usług transportu międzynarodowego.
 • Szczegółowy przegląd zasad opodatkowania transportu krajowego, międzynarodowego i tranzytu na gruncie VAT
 • Stawka 0% VAT – warunki zastosowania
 • Prawo do odliczenia podatku naliczonego – zasady, terminy.
 • Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług noclegowych i turystycznych.
 • Opłaty rezerwacyjne, zaliczki i przedpłaty, a rozliczenie VAT.
 • Problematyka anulowania rezerwacji z perspektywy VAT.
 • Pojęcie usługi turystyki na gruncie VAT.
 • Rozliczenia z pośrednikami w sprzedaży usług – rozliczanie z perspektywy VAT, problematyka importu usług.
 • Fiskalizacja sprzedaży, faktury uproszczone, nowy JPK – problemy praktyczne dla hoteli i obiektów noclegowych.
 • Korekty faktur i sprzedaży fiskalnej w hotelach i obiektach noclegowych z uwzględnieniem pakietu SLIM VAT.
 • Stawki VAT w branży hotelarskiej i turystycznej – kiedy 8 % a kiedy 23 % / usługi dodatkowe w ramach usług noclegowych / turystycznych sprzedawane poza pakietami – jakie stawki VAT?
 • Zasady ustalania marży od usług turystycznych
 • Marża zerowa i marża ujemna
 • Usługi własne i usługi nabywane dla bezpośredniej korzyści turysty
 • Marża zerowa i marża ujemna
 • Świadczenia kompleksowe – organizacja eventów, pakiety wypoczynkowe, SPA, baseny, parkingi i inne świadczenia – jak rozliczać i dokumentować na gruncie VAT?
 • Świadczenia nieodpłatne – bony, vouchery, prezenty dla gości – rozliczenie na gruncie VAT.
 • Zasady odliczania VAT w branży hotelarskiej i turystycznej , w tym problematyka odliczania VAT od nabycia usług noclegowych.

 V.  Pozostałe zmiany w podatku VAT 2022/2023

  

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu i materiałów szkoleniowych, jeśli pojawią się zmiany w przepisach dotyczących omawianych zagadnień

  

Prowadząca: Marta Niziołek