AKADEMIA PRAWA PRACY, PŁAC i ZUS dla PROFESJONALISTÓW z uwzględnieniem ZMIAN NA 2023r

Kurs czterodniowy (2 x 2 dni, w każdy dzień – 7h dydaktycznych, od godz. 9:00 do 15:00)

Adresaci:

Szkolenie jest dedykowane pracownikom działów kadr i płac, właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, przedsiębiorcą samodzielnie rozliczających współpracowników, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedze i umiejętności w zakresie prawa pracy, a także osobą,  które na co dzień zajmują się rozliczaniem cudzoziemców w Polce oraz pracowników delegowanych poza terytorium kraju.

Formy, narzędzia i metody pracy:

Wykład, warsztaty praktyczne, zadania, dyskusja, prezentacja multimedialna, flipchart

Cel szczegółowy:

Celem 4-dniowego kursu jest uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej aktualizacja w zakresie Wynagrodzeń, ZUS i Prawa Pracy w odniesieniu do najaktualniejszych zmian.

Pierwsza część ma na celu zapoznanie uczestników z uregulowaniami przepisów Polskiego ładu dotyczących zmian w płacach w 2022 roku z perspektywy składek ZUS, składki zdrowotnej i podatku PIT, wyliczania składki zdrowotnej w nowej odsłonie.

Ponadto omówienie ciekach i trudnych przypadków  w płacach i ZUS.

Druga część szkolenia dotyczy prawa pracy, czasu pracy i urlop pracownicze od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowszych interpretacji przepisów prawa pracy, orzecznictwa Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz stanowiska Ministerstwa Pracy i Głównego Inspektora Pracy. praktyczne aspekty stosowania przepisów prawa pracy.

Program:

I.  Wynagrodzenia, ZUS

II.  Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników

III. Czas pracy

IV.  Zmiany w prawie pracy i elementy czasu pracy w 2023 roku

 

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu i materiałów szkoleniowych, jeśli pojawią się zmiany w przepisach dotyczących omawianych zagadnień

Prowadzący: Przemysław Pogłódek, Paweł Ziółkowski