AKADEMIA PIT, CIT dla PROFESJONALISTÓW z uwzględnieniem ZMIAN na 2022r

Kurs czterodniowy (2 x 2 dni, w każdy dzień – 8h dydaktycznych, od godz. 9:00 do 16:00 )

 Adresaci:

Szkolenie jest dedykowane przede wszystkim właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, pracownikom działów księgowo-podatkowych, którzy na co dzień zajmują się rozliczeniami podatkowymi oraz osobą zajmujących się księgowością i podatkami, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, umiejętności oraz zaktualizować wiedzę z zakresu podatku PIT, CIT i wykorzystać  ją w praktyce

Formy, narzędzia i metody pracy:

Wykład, warsztaty praktyczne, zadania, dyskusja, prezentacja multimedialna flipchart

Cel szczegółowy:

Celem 4-dniowego kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania podatku PIT, CIT z uwzględnieniem zmian na 2022r. ze szczególnym uwzględnieniem „niespodzianek” wynikających z Polskiego Ładu. Co do zasady podatek dochodowy płacą wszyscy niezależnie od tego, czy prowadzą własną firmę, pracują na etacie, wykonują zlecenie, czy po prostu żyją z odsetek bankowych. Rozliczanie podatku dochodowego wbrew pozorom wcale nie jest proste. Łatwo zgubić się w gąszczu wielu dość nieintuicyjnych pojęć, takich jak zróżnicowane źródła przychodów, ograniczenia dotyczące kosztów podatkowych, restrykcyjne zwiększenia kosztów czy przychodów. Od dnia 1 stycznia 2022 r. mają wejść w życie rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych.  Fundamentalną dla podatników zmianą  są przepisy Polskiego Ładu. Kurs porusza także zagadnienia rozliczania przychodów i kosztów w różnych branżach min: budowlanej, deweloperskiej, IT, turystycznej. Kurs prowadzony jest przez praktyka z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, dzięki czemu poszczególne zagadnienia omawiane będą na podstawie konkretnych przykładów z uwzględnieniem najaktualniejszych wykładni przepisów, interpretacji i orzecznictwa.

Program:

I. Zmiany wynikające z tzw. Polskiego Ładu w PIT, CIT

 • Nowe progi podatkowe i kwota wolna od PIT
 • Ulga dla klasy średniej i jak ja optymalnie zastosować
 • Nowy CIT Estoński 2.0
 • Wspólne opodatkowanie małżonków i samotnych rodziców
 • Nowe zasady obliczania składki zdrowotnej przy różnych formach prowadzenia działalności.
 • Składka zdrowotna dla menadżerów
 • „Likwidacja” karty podatkowej
 • Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym
 • Zmiany w amortyzacji lokali
 • Sprzedaż składników majątku wycofanych z działalności
 • Zmiany w wycofywaniu majątku ze spółki osobowej
 • Niedostateczna kapitalizacja (wyłączenie z KUP odsetek)
 • Nowe warunki do tzw. wymiany udziałów
 • Wykup z leasingu samochodów
 • Spółka zagraniczna jako podatnik w Polsce
 • Zmiany uprawnień dla KAS i Urzędów Skarbowych
 • Sankcje dla zatrudnienia „na czarno”
 • Nowe limity transakcji gotówkowych
 • Ukryte dywidendy
 • Podatek CIT od przerzucanych dochodów
 • Rewolucyjne zmiany w podatku u źródła
 • Zasady ustalania rezydencji podatkowej
 • Podatek „minimalny” CIT
 • Zmiany w cenach transferowych
 • Ulga B+R i IP BOX – korzystne zmiany i możliwość łączenia ulg.
 • Ulga IP Box – omówienie regulacji i zasady stosowania ulgi – kto i kiedy może skorzystać?
 • Pozostałe ulgi podatkowe dostępne od 2022r
 • Abolicja Podatkowa 2022r
 • Obowiązek wysyłania JPK z ksiąg od 2023r
 • Pozostałe istotne zmiany dla biznesu
 • Ciekawe Kazusy podatkowe w Polskim Ładzie
 • Optymalne rozwiązania jak zminimalizować podatkowo Polski Ład

II. Wybrane zagadnienia z zakresu PIT, CIT w branży IT

 • Przychody podatkowe charakterystyczne dla branży IT:
 • sprzedaż oprogramowania,
 • udzielanie licencji,
 • sprzedaż praw autorskich,
 • usługi informatyczne / programistyczne i inne.
 • Kiedy można zastosować 5% stawkę CIT/PIT ?
 • Wykonanie usługi oraz częściowe wykonanie usługi
 • Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych
 • Zaliczki, przedpłaty a przychody podatkowe
 • Koszty uzyskania przychodów w branży IT:
 • Podział na koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i inne.
 • Omówienie przepisów ustawy o CIT istotnych dla rozliczenia kosztów w czasie
 • Koszty uzyskania przychodów charakterystyczne w branży IT – licencje, wartości niematerialne i prawne, wynagrodzenia pracownicze, współpraca z programistami w ramach B2B, nabycie usług IT i inne
 • Koszty i świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników w branży IT na gruncie CIT i PIT (wynagrodzenia i składki, benefity pracownicze, imprezy integracyjne i jubileuszowe, szkolenia, ubezpieczenia dodatkowe, nagrody i inne)
 • Podatek u źródła w branży IT: licencje, prawa autorskie, i inne – omówienie najczęstszych problemów praktycznych
 • Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R)
 • Ulga IP Box dla firmy i dla osób współpracujących
 • 50% koszty uzyskania przychodów
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla informatyków

III. Wybrane zagadnienia z zakresu PIT, CIT w branży budowlanej 

 • Przychody podatkowe – data rozpoznania przychodu przy usłudze budowlanej.
 • Problematyka związana z protokołem odbioru i brakiem odbioru prac
 • Przychody podatkowe – data rozpoznania przychodu w branży deweloperskiej.
 • Data sprzedaży lokalu a umowa przedwstępna, zaliczka, protokół, akt notarialny
 • Przychody podatkowe – kary umowne i odszkodowania.
 • Czy zawsze otrzymanie kary umownej generuje przychód?
 • Kaucje gwarancyjne – czy zawsze są neutralne podatkowo?
 • Kiedy kaucja może zostać rozliczona w przychodach i kosztach?
 • Ryzyko nieodpłatnego świadczenia
 • Koszty uzyskania przychodów w branży budowlanej i deweloperskiej – uwagi ogólne.
 • Podział na koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i inne.
 • Omówienie przepisów ustawy o CIT istotnych dla rozliczenia kontaktów długoterminowych w branży budowlanej
 • Koszty uzyskania przychodów charakterystyczne dla branży budowlanej i deweloperskiej.
 • Omówienie zasad rozliczenia podatkowego typowych kosztów występujących w tych branżach
 • Koszty uzyskania przychodów w branży budowlanej – rozliczanie kosztów w czasie
 • Kary umowne i odszkodowania – możliwość rozliczenia w kosztach podatkowych.
 • Co z karami za opóźnienie? Możliwość rozliczenia kar związanych z epidemią COVID-19.
 • Koszty uzyskania przychodów charakterystyczne dla branży budowlanej i deweloperskiej:
 • straty inwentaryzacyjne,
 • likwidacja środków trwałych,
 • koszty zaniechanych inwestycji
 • Koszty uzyskania przychodów charakterystyczne dla branży budowlanej i deweloperskiej:
 • wykonawstwo zastępcze,
 • zajęcie pasa drogowego,
 • przebudowa dróg i infrastruktury,
 • odpowiedzialność solidarna
 • Koszty pracownicze w branży budowlanej i deweloperskiej PIT/CIT – diety, koszty przejazdów, noclegi.
 • Kiedy musimy rozpoznać przychód u pracownika?
 • Zakład podatkowy typu budowlanego – moment powstania zakładu, wielość robót a istnienie zakładu, termin statuujący istnienie zakładu budowlanego, czasowe przerwanie prac, opodatkowanie zysków zakładu, zasady alokacji zysków zakładu, obowiązki sprawozdawcze
 • Podatek u źródła w branży budowlanej i deweloperskiej – najpowszechniejsze transakcje;

 IV. Wybrane zagadnienia z zakresu PIT, CIT w branży usług transportowych, spedycyjnych, logistycznych i magazynowych 

 • Przychody podatkowe charakterystyczne dla branży usług transportowych, spedycyjnych, logistycznych i magazynowych – wykonanie usługi oraz częściowe wykonanie usługi (określenie momentu rozpoznania przychodu)
 • Usługi transportu, spedycji i logistyki rozliczane w okresach rozliczeniowych
 • Zaliczki, przedpłaty a przychody podatkowe
 • Usługi kompleksowe – moment powstania przychodu
 • Kary umowne i odszkodowania (otrzymane i zapłacone) w branży transportowej, spedycyjnej, logistycznej i magazynowej:
 • kary z tytułu wadliwej oraz nieterminowej realizacji usług,
 • kary za zagubienie / uszkodzenie ładunku,
 • kary za przestój oraz inne rodzaje kar i opłat – przegląd najnowszych interpretacji i orzecznictwa.
 • Czy zawsze otrzymane kara / odszkodowanie powoduje powstanie przychodu podatkowego?
 • Rabaty po transakcyjne – data korekty przychodu i kosztu podatkowego
 • Koszty uzyskania przychodów w branży transportowej, spedycyjnej, logistycznej
 • Podział na koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i inne.
 • Omówienie przepisów ustawy o CIT istotnych dla rozliczenia kosztów w czasie
 • Koszty charakterystyczne dla branży:
 • koszty podwykonawców usług transportowych,
 • licencje na wykonywanie usług transportowych,
 • opłaty drogowe,
 • opłaty administracyjne i inne
 • Niedobory inwentaryzacyjne przy usługach magazynowania – koszty uzyskania przychodów
 • Koszty i świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT Podróże służbowe, w tym podróże służbowe kierowców – kluczowe problemy praktyczne związane z rozliczaniem podróży służbowych na gruncie CIT i PIT
 • Podatek u źródła w branży transportowej:
 • środki transportu wynajmowane (leasingowane),
 • usługi transportu lotniczego i morskiego – omówienie praktycznych aspektów rozliczenia z uwzględnieniem planowanych zmian

 V. Wybrane zagadnienia z zakresu PIT, CIT w branży usług hotelowych 

 • Przychody podatkowe charakterystyczne w branży hotelarskiej z uwzględnieniem ujęcia przychodu w czasie:
 • usługi hotelarskie,
 • opłaty za rezygnację z usługi hotelarskiej,
 • kompleksowa usługa hotelarska,
 • organizacja szkoleń i konferencji a moment powstania przychodu,
 • wynajem sal konferencyjnych i innych pomieszczeń,
 • usługi restauracyjne, sprzedaż towarów z minibaru, usługi pralnicze,
 • usługi związane z organizacją czasu wolnego np. wycieczki,
 • wynajem powierzchni na sklepy, spa, siłownie, usługi rekreacyjne itp.,
 • usługi rekreacyjne i inne, np. basen, siłownia, aerobik, dyskoteki, SPA, pralnia, wynajem samochodów itp.,
 • usługi serwisowe.

 VI. Wybrane zagadnienia z zakresu PIT, CIT w branży turystycznej 

 • Przychody z tytułu świadczenia usług turystyki.
 • Zaliczki na poczet usługi hotelarskiej / turystycznej (opłaty rezerwacyjne zwrotne i bezzwrotne), a przychody podatkowe.
 • Czy całkowita zapłata za nocleg przed wykonaniem usługi powoduje powstanie przychodu?
 • Sprzedaż voucherów / bonów a data powstania przychodu podatkowego
 • Przychody z tytułu usług marketingowych – usługi ekspozycji towarów i inne usługi marketingowe
 • Podatek od przychodów z budynków (podatek minimalny) w branży hotelarskiej – zasady obliczania i ujęcia w zeznaniu podatkowym, ustalenie podstawy opodatkowania, ustalenie części wspólnych itd. Czy spółki z branży hotelarskiej są zobowiązane do zapłaty podatku? Analiza najnowszego orzecznictwa
 • Kary umowne i odszkodowania, w tym związane ze zniszczeniami a przychody podatkowe
 • Rabaty posprzedażowe – data korekty przychodu podatkowego
 • Koszty uzyskania przychodów w branży hotelarskiej i turystycznej – uwagi ogólne. Podział na koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i inne.
 • Omówienie przepisów ustawy o CIT istotnych dla rozliczenia kosztów w czasie
 • Koszty uzyskania przychodów w branży hotelarskiej i turystycznej
 • Remont a ulepszenie obiektów hotelarskich – rozliczenie kosztów
 • Niedobory inwentaryzacyjne a koszty podatkowe
 • Koszty pracownicze w branży hotelarskiej i turystycznej PIT/CIT.

 

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu i materiałów szkoleniowych, jeśli pojawią się zmiany w przepisach dotyczących omawianych zagadnień

 

Prowadząca: Marta Niziołek