AKADEMIA VAT, PIT, CIT dla PROFESJONALISTÓW z uwzględnieniem ZMIAN na 2023r i niespodzianką

Kurs czterodniowy (2 x 2 dni, w każdy dzień – 8h dydaktycznych, od godz. 9:00 do 16:00 )

Adresaci:

Szkolenie jest dedykowane przede wszystkim właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, pracownikom działów księgowo-podatkowych, którzy na co dzień zajmują się rozliczeniami podatkowymi oraz osobą zajmujących się księgowością i podatkami, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, umiejętności oraz zaktualizować wiedzę z zakresu podatku VAT, PIT, CIT i wykorzystać ją w praktyce

Formy, narzędzia i metody pracy:

Wykład, warsztaty praktyczne, zadania, dyskusja, prezentacja multimedialna flipchart

Cel szczegółowy:

Celem 4-dniowego kursu jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zmian w podatku VAT, PIT CIT na 2023r z uwzględnieniem najnowszych interpretacji i orzecznictwa. W trakcie szkolenia będzie możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach, okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu oraz wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia. Celem niniejszego kursu jest przedstawienie bieżących zmian w ustawodawstwie dot. podatku PIT, CIT  oraz omówienie ich praktycznych konsekwencji dla podatników. Ponadto celem szkolenia jest  przedstawienie  bieżących zmian w ustawodawstwie dot. podatku VAT , omówienie ich praktycznych konsekwencji dla podatników. Przedstawione także będą najważniejsze problemy z zakresu podatku VAT. Oprócz twardej wiedzy podatkowej Uczestników czeka niespodzianka. Uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć umowę o prowadzenie dokumentacji podatkowej i księgowej oraz jak wyceniać usługi księgowe? Kurs prowadzony jest przez praktyka z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, dzięki czemu poszczególne zagadnienia omawiane będą na podstawie konkretnych przykładów z uwzględnieniem najaktualniejszych wykładni przepisów, interpretacji i orzecznictwa.

Program:

I.  Zmiany w CIT, PIT na 2023r i wybrane zagadnienia praktyczne

 • Podatek od nadzwyczajnych zysków
 • Podatek „minimalny” CIT – zawieszenie oraz modyfikacja przepisów
 • Uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie
 • CIT Estoński w praktyce – najnowsze interpretacje i orzecznictwo
 • Pakiet ulg podatkowych w CIT
 • Pozostałe zmiany w CIT 2023r
 • Hipotetyczne odsetki w kosztach uzyskania przychodów
 • Nowe zasady amortyzacji nieruchomości mieszkalnych – 2023 r.
 • Opodatkowanie najmu prywatnego tylko na ryczałcie – 2023 r
 • Nowe limity płatności gotówkowych dla konsumentów i firm
 • Przesyłanie ksiąg w formie elektronicznej od 2025 r.
 • Zmiany w podatkach dochodowych PIT, CIT – pytania i wątpliwości

 II.  Omówienie wybranych ulg podatkowych w PIT i CIT

 III.  Zmiany w VAT 2023 i wybrane zagadnienia praktyczne.

 • Zmiany dotyczące podatku VAT z uwzględnieniem modyfikacji na 2023r
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
 • WDT definicja i zasady rozliczenia,
 • Moment dokonania dostawy,
 • Moment obowiązku podatkowego,
 • Zmiany Slim VAT 3
 • Transport jako element WDT, problematyka kompleksowości oraz refakturowania,
 • Dokumentacja WDT i problematyka stosowania stawki 0%, opóźnienia w obrocie dokumentami i ich wpływ na rozliczenie VAT,
 • Problemy ze stosowaniem pakietu quick fixes,
 • Weryfikacja kontrahenta i znaczenie statusu podatnika UE,
 •  Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
 • WNT definicja
 • Zasady odliczenia VAT i zachowania zasady neutralności,
 • TSUE o odliczeniu oraz zmiany Slim VAT 2 i 3 związane z implementacja TSUE,
 • Problematyka tzw. nietransakcyjnych WDT/WNT oraz zmiany celu przemieszczenia towarów,
 • Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług
 • Odwrotne obciążenie,
 • Import usług zasady rozliczeń,
 • Import usług z moment powstania obowiązku podatkowego,
 • Import usług a status sprzedawcy.
 • KSEF – zagadnienia ogólne
 • Zasady funkcjonowania KSeF,
 • Ogólne założenia powodów wdrożenia obowiązkowego KSeF,
 • Decyzja Rady Unii Europejskiej,
 • Faktura ustrukturyzowana:
 • Rodzaje uprawnień w KSeF,
 • Wytyczne MF i prawdopodobne zasady obowiązkowego korzystania z systemu
 • Pytania i odpowiedzi MF (wybrane zagadnienia),
 • Komunikaty MF:
 • zainteresowanie systemem,
 • ataki hackerskie i wyciek danych,
 • bezpłatne narzędzia API,
 • Jak przygotować się do wdrożenia KSeF z perspektywy podatkowej (możliwe zagrożenia i przeciwdziałania
 • Najważniejsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie VAT

 IV.  Pozostałe zmiany 2023

 V.  Niespodzianka

 •  Jak tworzyć umowę o prowadzenie dokumentacji podatkowej i księgowej ?
 • Jak wyceniać usługi księgowe aby z jednej strony nie utracić klienta a z drugiej strony być właściwie wynagrodzonym za nasz trud i wiedzę ?

   

  Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu i materiałów szkoleniowych, jeśli pojawią się zmiany w przepisach dotyczących omawianych zagadnień

   

  Prowadząca: Marta Niziołek