Projekt nowelizacji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów został opracowany w celu ujednolicenia procesów dotyczących wydawania decyzji wskazujących wymiar należności celnych i podatkowych z tytułu importu towarów. Ustawa zmieni się również w zakresie przepisów dotyczących m.in. doradców podatkowych i agentów celnych. Przewiduje się, że przepisy te wejdą w życie jeszcze w 2019 roku.

Główne postulaty nowelizacji to stosowanie przepisów celnych do postępowań ws. podatków importowych i opłat związanych z importem paliw, tylko pomocniczo uzupełnianych odpowiednimi regulacjami Ordynacji podatkowej. Zmianie ulec ma art. 57 ustawy o grach hazardowych, dzięki czemu w toku postępowań odpisy dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, składać będą mogli także doradcy podatkowi. Spowoduje to uproszczenie procesu ubiegania się o wpis do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych, a także o wpis na listę agentów celnych.