ZMIANY w VAT, PIT, CIT, rozliczanie NIERUCHOMOŚCI w podatku dochodowym i VAT oraz rozwiązania wybranych problemów podatkowych w oparciu o najnowsze interpretacje i orzecznictwo, które MUSISZ POZNAĆ W PRAKTYCE

Kurs czterodniowy (2 x 2 dni, w każdy dzień – 8h dydaktycznych, od godz. 9:00 do 17:00 )

Adresaci:

Szkolenie jest dedykowane przede wszystkim samodzielnym księgowym którzy na co dzień zajmują się rozliczeniami podatkowymi oraz osobą zajmujących się księgowością i podatkami którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, umiejętności oraz chcą zaktualizować wiedzę i wykorzystać ją w praktyce

Formy, narzędzia i metody pracy:

Wykład, ćwiczenia praktyczne, zadania, dyskusja, prezentacja multimedialna, flipchart

Cel szczegółowy:

Celem kursu jest omówienie teoretyczne i wdrożenie w praktyce zmian w zakresie podatku VAT, PIT, CIT, które weszły w 2020r, planowane zmiany w trakcie 2020r, samozatrudnienie w kontekście zmian na 2020r, rozliczanie transakcji związanych z nieruchomościami w podatku VAT i podatkach dochodowych ( działalność gospodarcza, najem prywatny, zakup, sprzedaż, aport, house flipping ) oraz analiza wybranych zagadnień, rozwiązanie problemów i wyjaśnienie wątpliwości podczas warsztatów praktycznych.

Zakres merytoryczny:

Rok 2020 niesie ze sobą szereg rewolucyjnych zmian w przepisach podatkowych dla służb księgowych, których znajomość jest niezbędna aby móc prawidłowo wykonywać swoją pracę. Jakie zmiany w PIT,CIT, VAT weszły w 2020 i jakie zmiany w VAT wejdą w trakcie 2020r? O ile w poprzednich latach zwykle wystarczające było zapoznanie się z nowymi przepisami, które wchodziły w życie na przełomie roku, tak obecnie konieczna staje się ponowna analiza uregulowań VAT oraz procedur, stosowanych w organizacji. Podatnicy oraz służby księgowe napotykają na wciąż nowe trudności w prawidłowym rozliczaniu podatków, dlatego postanowiliśmy przygotować kurs który rozwieje wszelkie wątpliwości i rozwiąże problemy w tak istotnej materii prawa podatkowego. Istotne jest, że kurs prowadzony jest przez praktyka w formie warsztatu, dzięki czemu poszczególne zagadnienia omawiane będą na podstawie konkretnych przykładów z uwzględnieniem najaktualniejszej wykładni przepisów, interpretacji i orzecznictwa. Jakie zmiany nas czekają w samozatrudnieniu od 2020r? Zniesienie limitu 30-krotności składek na ZUS, test przedsiębiorcy – co nas czeka? Coraz więcej podmiotów osiąga przychody z wynajmu, kupna-sprzedaży czy house flippingu (to działanie, polegające na nabyciu nieruchomości w celu jej sprzedaży po zainwestowaniu własnych lub pożyczonych środków w remont i podniesienie wartości użytkowej). Coraz więcej podmiotów w konsekwencji musi rozwiązywać problemy podatkowe w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT z tym związane. Najem prywatny czy działalność gospodarcza? Podatkowe rozliczanie aportu nieruchomości, zakup, sprzedaż, amortyzacja, refaktura mediów.

Ilość i wartość transakcji przeprowadzanych przez Internet znacząco rośnie. Coraz więcej przedsiębiorców zauważa zalety dropshippingu, specjalnego modelu pośrednictwa, umożliwiającego zaoferowanie towarów i usług, dostarczanych przez innych. Coraz więcej osób świadczy także przez Internet usługi lub po prostu znajduje klientów dla innych przedsiębiorców. Za tym gwałtownym rozwojem rynku transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji musi iść znajomość obowiązujące prawa podatkowego aby prawidłowo rozliczać tego rodzaju transakcje.

Korzyści: 

 • Poznasz najnowsze zmiany w podatku VAT, PIT, CIT w 2020r oraz te które wejdą w życie w trakcie 2020r
 • Samozatrudnienie w kontekście zmian od 2020r
 • Poznasz podatkowe zasady rozliczania nieruchomości w działalności gospodarczej
 • Poznasz podatkowe zasady rozliczania nieruchomości w majątku prywatnym
 • Zapoznasz się z modelem dropshippingu
 • Będziesz potrafić rozliczyć handel internetowy w podatku dochodowym i VAT
 • Będziesz widział co się kryje pod pojęciem usługi kompleksowej w VAT

Program:

1. Zmiany w VAT, PIT, CIT 2020r

 •  Kasy fiskalne online
 • Biała lista podatników – uruchomienie nowego rejestru podatników VAT czynnych – możliwość weryfikacji numeru NIP kontrahenta za okres do 5 lat wstecz, dane objęte rejestrem (w tym m.in.  rachunki bankowe)
 • Obowiązek zapłaty faktur na rachunki zgłoszone do US pod rygorem braku prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu – zasady ogólne, możliwość rozpoznania kosztu w przypadku zaraportowania przelewu na rachunek niezgłoszony do US
 • Odpowiedzialność solidarna z dostawcą w przypadku braku zapłaty na rachunek zgłoszony do US
 • Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności
 • Zmiany w przepisach unijnych dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych – od 2020 r.
 • Zmiany dotyczące procedury magazynu konsygnacyjnego
 • Możliwość rozpoznania WDT tylko w przypadku dostawy na rzecz kontrahenta posiadającego aktywny numer VAT UE, utrata prawa do stosowania stawki VAT 0% w przypadku niezłożenia informacji podsumowującej lub błędów w złożonej informacji podsumowującej
 • Wprowadzenie ujednoliconego sposobu dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych dla potrzeb stosowania stawki 0% na obszarze całej UE – jakie dowody dadzą mi możliwość zastosowania stawki 0%?
 • Nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania transakcji łańcuchowych na terenie UE – która dostawa jest ruchoma?
 • Wprowadzenie JPK_VDEK oraz zniesienie obowiązku składania odrębnej deklaracji VAT – od 1.04.2020 r./1.07.2020 r.
 • Sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK – zasady wymierzania
 • Uruchomienie Centralnego Rejestru Faktur oraz obowiązki z tym związane opóźnienie wejścia w życie obowiązku składania JPK_VDEK dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców
 • Uszczelnienie VAT m.in. w handlu internetowym
 • Eliminacja nieprawidłowości w akcyzie związanej z obrotem preparatami smarowymi
 • Zmiany w rozliczania VAT w obrocie produktami ropopochodnymi
 • Zmiany w przepisach dotyczących rejestracji podatników
 • Nowa matryca stawek VAT – od 1.04.2020 r.
 • Zmiany w zakresie ustalania stawek VAT dla towarów i usług – klasyfikacja wg Nomenklatury Scalonej (CN) oraz PKWiU 2015
 • Przykłady zmian w opodatkowaniu towarów i usług
 • Wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) – od 1.11.2019 r.
 • Zmiany w zakresie wystawiania faktur do paragonów – obowiązek umieszczenia NIP nabywcy na paragonie
 • Zmiany zasad rozliczania podatku VAT w przypadku likwidacji działalności gospodarczej
 • Nowe wymogi w zakresie danych ujmowanych w ewidencji VAT oraz zasady raportowania ewidencji VAT
 • Zmiany w podatku VAT w trakcie 2020r
 • Zmiany w zakresie rozliczenia podatku u źródła
 • Najważniejsze zmiany w CIT/PIT w 2020 r.
 • Ulga na złe długi w podatkach dochodowych od 2020 r.
 • Obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela, korekta dochodu lub straty podatkowej, wpływ regulacji na obliczanie zaliczek na podatek, sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
 • Finansowanie działalności z własnych środków – koszty w CIT, możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od zatrzymanych kapitałów (dopłat i zysków) (od 1.01.2020 r.)
 • Aktualne interpretacje indywidualne oraz wyroki sądów dotyczące problemów z rozliczeniem kosztów samochodów osobowych w firmie.
 • Omówienie wybranych problemów w zakresie podatku VAT i podatków dochodowych w oparciu  o najnowsze interpretacje podatkowe i orzecznictwo

2.  Pozostałe zmiany w podatkach które wejdą w życie w 2020 roku

3.   5% Ulga „Innovation Box”

4.  Nieruchomości w działalności gospodarczej

 • Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia;
 • Modyfikacja systemu korekt przy nieruchomościach;
 • Flipping na rynku pierwotnym i wtórnym
 • Remont i modernizacja towaru handlowego.
 • Zakup wyposażenia
 • Rozliczenie podatkowe dochodu z flipu
 • Cesje umów przedwstępnych (deweloperskich)
 • Aport nieruchomości do spółki kapitałowej, osobowej
 • Wycofanie nieruchomości ze spółki. Wystąpienie ze spółki
 • Aport a podatek VAT
 • Amortyzacja – wybrane problemy
 • Sprzedaż lokali w podatku VAT
 • Pierwsze zasiedlenie
 • Prawo (brak prawa) do odliczenia podatku naliczonego
 • Podatek naliczony – wybrane zagadnienia
 • Nakłady ponoszone na budynek wykorzystywany do różnych celów (sprzedaż, najem, potrzeby własne)
 • Nakłady na przebudowę lokalu w celu sprzedaży
 • Zmiana przeznaczenia a korekta VAT
 • Refakturowanie mediów
 • Wynajmowanie lokali 

5. Nieruchomości nie związane z działalnością gospodarczą

 • Sprzedaż wybudowanego domu przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności – podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Sprzedaż wybudowanego domu przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności – podatek od towarów i usług
 • Sprzedaż nieruchomości uprzednio nabytej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności – kupno, zamiana, darowizna, spadek
 • Sprzedaż nieruchomości – ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Najem nieruchomości w ramach majątku prywatnego – podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek do towarów i usług 

6.  Handel internetowy

 • Handel internetowy – działalność gospodarcza a sprzedaż prywatna
 • Dropshipping – model pośrednictwa PIT i VAT
 • Dropshipping – model sprzedaży towarów PIT i VAT
 • Sprzedaż internetowa a PCC
 • Dokumentowanie sprzedaży i zakupu na aukcji internetowej
 • Usługi elektroniczne świadczone przez internet – PIT i VAT
 • Sprowadzenie towaru z zagranicy – PIT i VAT
 • Zakup usług za granicą – PIT i VAT
 • Sprzedaż towarów i usług za granicę – PIT i VAT
 • Sprzedaż wysyłkowa – PIT i VAT 

7.  Samozatrudnienie w kontekście zmian na 2020r 

8.  Kiedy mamy do czynienie z kompleksowym wykonaniem usługi w podatku VAT

 • Wyjaśnienie pojęcia kompleksowej wykonania usługi
 • Dostawa towaru czy wykonanie usługi (warsztat samochodowy i inne) 

9.  Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

 • Pojęcie schematu podatkowego
 • Podmioty obowiązane do raportowania
 • Najczęstsze przykłady praktyczne występowania schematów podatkowych

Metodyka ewaluacji

Badanie ewaluacji szkolenia prowadzimy na podstawie:

 • Pre i post testów
 • Zadań wdrożeniowych
 • Wniosków z samodzielnie wykonanych przez uczestników
 • Ćwiczeń praktycznych
 • Ankiet ewaluacji

Prowadząca: Marta Niziołek