Tajemnice OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ czyli jak zmniejszyć obciążenia podatkowe, koszty pracy i inne należności publicznoprawne

Kurs dwudniowy (w każdy dzień – 8h dydaktycznych, od godz. 9:00 do 17:00 )

Adresaci: szkolenie jest dedykowane dla osób które obecnie zajmują się księgowością i podatkami, które chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedze i umiejętności, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcę zdobyć wiedzę i umiejętności dotyczące strategii podatkowych w firmie

Formy, narzędzia i metody pracy:

Wykład, ćwiczenia praktyczne, zadania, dyskusja, prezentacja multimedialna, flipchart

Cel szczególny:

Celem kursu jest zapewnienie umiejętności wdrożenia optymalizacji podatkowej w firmie w zakresie zminimalizowania obciążeń podatkowych, zmniejszenia kosztów pracy, i innych obciążeń publicznoprawnych

Zakres merytoryczny:

Na kursie przećwiczysz w zadaniach warianty rozliczeń stosując optymalizację, zdobędziesz umiejętności wykorzystywania legalnych metod optymalizacji podatkowej w szczególności w działalności gospodarczej, zatrudnianiu pracowników. Zdobędziesz wiedzę jak zgodnie z przepisami zastosować optymalizacje podatkową aby w konsekwencji zminimalizować zobowiązania publicznoprawne.

Korzyści:

 • Poznasz legalne sposoby optymalizacji kosztów pracy
 • Dowiesz się jak optymalizować dochody z działalności gospodarczej
 • Poznasz zasady optymalizacji podatku od spadków i darowizn oraz wykorzystanie darowizny do zminimalizowania obciążeń podatkowych
 • Nauczysz się optymalizować podatek VAT
 • Dowiesz się jak optymalizować wierzytelności
 • Poznasz sposoby optymalizacji dochodów z najmu
 • Nauczysz się optymalizować dochody z praw majątkowych oraz umów cywilnoprawnych
 • Dowiesz się jak optymalizować podatek od nieruchomości i zyski z kapitałów pieniężnych

Program:

 1. Co to jest optymalizacja podatkowa(cele, obszary)?
 2. Uchylanie się od opodatkowania-czego unikać aby bezpiecznie optymalizować swoje zobowiązania podatkowe
 3. Optymalizacja podatkowa dochodów ze stosunku pracy
 • Metody optymalizacji podatkowej przy dochodach z pracy
 • Praca na dwie umowy w jednej firmie a pracownicze koszty uzyskania przychodu
 • Koszty uzyskania przychodów twórców będących pracownikami
 • Twórca-pracownik a ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przy umowach o pracę – optymalizacja rozliczeń rocznych
 • Kwoty podlegające zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Korzyści i zagrożenia związane z samozatrudnieniem
 1. Optymalizacja dochodów z działalności wykonywanej osobiście
 2. Optymalizacja dochodów z praw majątkowych i innych źródeł
 3. Optymalizacja dla właścicieli lokali i nieruchomości
 4. Optymalizacja podatku od zysków kapitałowych
 5. Optymalizacja w zakresie podatków od spadków i darowizn
 • Odliczenie kosztów nabycia papierów wartościowych przez spadkobierców
 • Darowizna jako forma optymalizacji podatku dochodowego
 • Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła
 • Darowizna jako sposób optymalizacji podatku od dochodów nieujawnionych
 1. Optymalizacja podatkowa w działalności gospodarczej(forma opodatkowania, formy prowadzenia działalności, likwidacja działalności)
 • Działalność gospodarcza – czy tylko zarejestrowana?
 • Działalność gospodarcza czy najem prywatny?
 • Zmniejszenie obciążeń podatkowych poprzez wybór formy prawnej i sposobu opodatkowania działalności
 • Ryzyko podatkowe
 • Możliwość wpływania na obciążenie podatkowe
 1. Działalność gospodarcza – optymalizacja podatkowa wierzytelności
 • Kompensata
 • Sprzedaż i zakup wierzytelności
 • Niewielkie wierzytelności
 • Trudne wierzytelności w kosztach podatkowych
 • Odpisy aktualizujące
 • Umorzenie należności
 • Przedawnienie wierzytelności w prawie cywilnym
 1. Optymalizacja w zakresie podatków od czynności cywilnoprawnych i VAT
 • Rozwiązania minimalizujące straty podatkowe na gruncie ustawy o VAT
 • Jak zarządzać nadwyżką podatku naliczonego nad należnym
 • Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym a zwrot na rachunek bankowy podatnika
 • Sprzedaż poza terytorium kraju
 • Optymalizacja zapłaty podatku
 • Częstotliwość rozliczanie VAT a optymalizacja podatkowa
 1. Działalność gospodarcza – optymalizacja obciążeń związanych z zatrudnieniem pracowników
 2. Optymalizacja podatkowa w zakresie leasingu, amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Ćwiczenia praktyczne
 4. Dyskusja z uczestnikami

Metodyka ewaluacji:

Badanie ewaluacji szkolenia prowadzimy na podstawie:

 • Pre i post testów
 • Zadań wdrożeniowych
 • Wniosków z samodzielnie wykonanych przez uczestników ćwiczeń praktycznych
 • Ankiet ewaluacji

Prowadząca: Marta Niziołek

ver:i5yx6m9vaxxgc5pfy7s1