Podatki 2019. Korzystanie z ulgi IP Box nie będzie łatwe

2019 rok da przedsiębiorcom możliwość korzystania z nowej ulgi podatkowej – IP Box. Owa ulga w założeniu ma zwiększyć aktywność powiązaną z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej.

Mimo to w praktyce korzystanie z nowo wprowadzonej ulgi może być dla przedsiębiorców nieco problematyczne. Dlaczego?

Ma to związek z tym, iż ostatnia nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych bierze pod uwagę wszelkie zmiany, które dotyczą dochodów z praw własności intelektualnej.

IP Box ma pozwolić na uiszczanie niższego podatku dochodowego CIT firmom osiągającym przychody z komercjalizacji praw własności intelektualnej, powstałej w wyniku działalności B+R. Zatem przedsiębiorca, którego firma w danym roku wygeneruje milion złotych dochodu z tytułu zbycia bądź udostępnienia wypracowanego patentu, zyska na zmianach 140 tysięcy złotych.

Nie będzie to jednak łatwe, gdyż specyfika liczenia podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży lub udostępniania zarejestrowanego prawa na rzecz innych podmiotów od przedsiębiorców wymagała będzie prowadzenia dodatkowej ewidencji oraz kontrolowania wydatków, które w poprzednich latach zostały poniesione wskutek działalności B+R.