Podatki 2019. Zmiany w kosztach firmowych samochodów osobowych

Wraz z nowym rokiem, bo już od 1 stycznia 2019 roku w życie wejdą zmiany dotyczące firmowych samochodów osobowych.

Kwota limitu wartości samochodu, do którego możliwe jest całkowite odliczenie odpisów amortyzacyjnych zostanie podniesiona do 150 tysięcy złotych. Co zaś tyczy się przypadku samochodów elektrycznych – tu wartość wzrośnie do kwoty 225 tysięcy złotych.

Zmianom ulegną też zasady rozliczania kosztów użytkowania aut wykorzystywanych nie tylko w prowadzonej działalności, ale również w celach prywatnych.

Przede wszystkim zmienią się zasady rozliczania wydatków związanych ze sposobem używania samochodów osobowych dla potrzeb działalności gospodarczej.

Nie będzie już można korzystać z tzw. Kilometrówki, zamiast tego do kosztów podatkowych będzie można kwalifikować wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego na określonych zasadach.

Te zmiany w mniejszy lub większy dotkną przedsiębiorców wykorzystujących samochody osobowe w swojej działalności, a zwłaszcza tych, którzy wykorzystują firmowe samochody także do celów prywatnych, jak również przedsiębiorców, którzy po 1 stycznia przyszłego roku wezmą w leasing samochód o wartości większej niż 150 tysięcy złotych.

Warto nadmienić, że limity te nie dotyczą leasingodawców, wynajmujących i innych podmiotów, prowadzących działalność w zakresie leasingu czy wynajmu aut osobowych.