Z danych opublikowanych przez resort finansów wynika, iż pierwszy kwartał 2019 roku przyniósł spadek wpływów z podatku VAT (o 200 mln zł – 0,6%) oraz akcyzy i podatku od gier (o 500 mln zł – 3%). Wzrost natomiast został zanotowany w obszarze wpływów z podatków dochodowych PIT i CIT odpowiednio o 800 mln zł (6%) oraz o 900 mln zł (10%). Zwiększyły się również wpływy z tytułu tzw. podatku bankowego – o 3,3% w skali roku.

Ponadto, jak podaje Ministerstwo Finansów „W stosunku do tego samego okresu roku 2018 (85,3 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 9,4 mld zł, tj. 11,1%, głównie z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 3,5 mld zł), w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 1,9 mld zł) oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 1,4 mld zł)”.