Mają Państwo możliwość uzyskania dofinansowania na nasze szkolenia.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) lub Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) może sfinansować całą wartość szkolenia lub znaczną jego część.

Te dofinansowania dostępne są dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. Mikroprzedsiębiorstwa w ramach programu KFS mogą ubiegać się o przyznanie 100% dofinansowania, a małe i średnie – 80%.

Żeby otrzymać dofinansowanie kosztów kształcenia z KFS, trzeba zatrudniać co najmniej jedną osobę na podstawie UoP i złożyć wniosek do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy. Urząd powinien być związany z siedzibą pracodawcy lub z miejscem działalności firmy.

PARP oferuje dofinansowania średnim, małym, i mikroprzedsiębiorcom. Wahają się one od 50% do 80% – konieczny jest zatem wkład własny, jednak nie ma warunku zatrudniania co najmniej jednej osoby na umowę o pracę.

By skorzystać z dofinansowania PARP, muszą Państwo zarejestrować siebie i pracowników w Bazie, a następnie złożyć dokumentację u tzw. Operatorów.

W razie wątpliwości i pytań chętnie służymy pomocą.