W Ministerstwie Finansów trwają prace nad objaśnieniami podatkowymi w sprawie ulgi podatkowej dotyczącej praw własności intelektualnej (tzw. Innovation Box).

Ulga IP Box pozwala na obniżkę do 5% opodatkowania dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej. Wysokość dochodu tego typu może ulegać obniżeniu każdorazowo. Podatnicy mają prawo do takiej preferencji do czasu wygaśnięcia danego prawa.

Obecnie przeprowadzane są prace nad odpowiednimi objaśnieniami podatkowymi, które zniwelowałyby pojawiające się wątpliwości interpretacyjne. Organizacje zrzeszające przedsiębiorców przedstawiły swoje uwagi w ramach konsultacji. Jednym z poruszonych przykładów było wskazanie, że każdy projekt z kategorii badawczo-rozwojowej (B+R) ma zaczynać się od zdefiniowania unikatowych wymagań, zagadnień badawczych i tematów badawczych. Według ekspertów takie ujęcie jest sprzeczne z zawartą w ustawach o podatkach dochodowych PIT i CIT definicją działalności B+R.

Zastrzeżenia budzą także m.in. kwestie związane z twórczym charakterem realizowanych prac, systematycznym sposobem prowadzenia działalności oraz przykładami w katalogu praw własności intelektualnej.

Eksperci zwracają uwagę, że aktualny projekt objaśnień wymaga jeszcze poprawek doprecyzowujących niektóre kwestie.