Od 1 stycznia 2019 gruntowne zmiany przeszły przepisy dotyczące wykorzystywania samochodów osobowych w prowadzonej działalności gospodarczej

.

Najważniejsze zmiany dotyczą ewidencji przebiegu pojazdów oraz tzw. użytku mieszanego.

Dotychczasowy sposób ewidencji samochodów, które nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych – kilometrówka, został zastąpiony uproszczoną metodą, polegającą na zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów maksymalnie 20% poniesionych wydatków, w ramach których uwzględniane mogą być wszystkie wydatki związane z użytkowaniem samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Pozostałe 80% wydatków zostało wyłączone z kosztów podatkowych.

Z początkiem roku weszły w życie również nowe zasady dotyczące użytku mieszanego. Obecnie podatnik, który wykorzystuje samochód również do celów prywatnych, może zaliczać do kosztów maksymalnie 75% wydatków związanych z używaniem tego samochodu. Możliwość zaliczenia 100% takich wydatków dotyczyć będzie tylko wykorzystywania samochodu osobowego wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej.