Pan Piotr jest przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, wybrał opodatkowanie podatkiem wg. skali podatkowej i rozlicza zaliczki na podatek dochodowy w tej formie. Jest czynnym podatnikiem VAT, składa deklaracje kwartalne. Głównym przedmiotem Jego działalności gospodarczej są usługi informatyczne. W grudzień 2016 r. zawarł umowę leasingu operacyjnego. Umowa była zawarta na okres 36 miesięcy i przewiduje możliwość wykupu samochodu po zakończeniu okresu umowy w zależności od woli leasingobiorcy. Umowa dotyczyła samochodu osobowego, który pan Piotr wykorzystuje w celu świadczenia usług. W okresie leasingu odlicza 50% VAT z każdej faktury otrzymanej od leasingodawcy oraz z faktur dotyczących wydatków eksploatacyjnych i serwisowych dotyczących samochodu. Pozostała kwota każdej faktury stanowiła podatkowe koszty uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Wartość samochodu mieści się w limicie 150 tyś zł. Zakończenie umowy leasingu ma nastąpić w grudzień 2019 r. Faktura będzie wystawiona na kwotę wykupu około 850 zł brutto na pana Piotra jako na przedsiębiorcę. Podatnik planuje nie wykorzystywać tego samochodu dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, po wykupie z leasingu, a jedynie tylko dla celów prywatnych. W związku z tym, nie będzie ujmować raty wykupu w kosztach i odliczać z niej w deklaracji VAT-7 podatku naliczonego oraz nie ujmie faktury dotyczącej wykupu w kosztach podatkowych ani ewidencji środków trwałych. Pan Piotr zamierza sprzedać samochód w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy od momentu wykupu samochodu.
Konsekwencje w podatku dochodowym
Jeśli podatnik nie zdecyduje się wprowadzić samochodu po wykupie z leasingu na stan majątku firmy i nie zaliczy go do kosztów podatkowych w prowadzonej działalności gospodarczej to jeżeli zostanie sprzedany po upływie 6 mc, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie, wówczas podatnik może sprzedać samochód i nie zapłaci ani grosza podatku dochodowego !!!
Konsekwencje w podatku od towarów i usług
Podatnik, który będzie wykorzystywał samochód do wykonywania czynności opodatkowanych oraz do celów prywatnych ma prawo do odliczenia VAT, czyli co do zasady ma prawo do odliczenia 50% tego podatku. Trzeba jednak pamiętać o tym, że przy sprzedaży powstanie obowiązek wykazania podatku należnego, obliczonego od ceny, za jaką pojazd został sprzedany. W sytuacji gdy po wykupie z leasingu nie zdecydujemy się wprowadzać samochodu do firmy to z tytułu późniejszej sprzedaży takiego samochodu nie powstaje obowiązek wykazania podatku należnego VAT. Sprzedając prywatny samochód, sprzedawca nie działa w charakterze podatnika VAT i nie zapłaci ani grosza podatku VAT!!!

Pozdrawiam
Marta N