Wraz z początkiem maja weszło w życie rozporządzenie dotyczące zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie akcyzy. Według prognoz resortu finansów, ww. zmiany mogą dotyczyć ok. 1500 podmiotów. Najważniejsze zmiany dotyczą załączników określających wnioski o wydanie zezwoleń.

Jak podaje Ministerstwo Finansów: „Przewiduje się nadanie nowego brzmienia załącznikom nr 1, 3, 4, 7 i 8 do rozporządzenia, stanowiącym wnioski o wydanie zezwoleń, poprzez zastąpienie nieaktualnych kodów Nomenklatury Scalonej (CN) w opisach wyrobów energetycznych, w tabelach zawierających zestawienia wyrobów akcyzowych – aktualnymi kodami CN”.

Po nowelizacji załączniki uwzględniają kody CN, które stosuje się obecnie dla wyrobów energetycznych. Dodano do nich również zapisy nakazujące wnioskodawcom podawanie szacunkowych ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary stosowanych przy obliczaniu podatku akcyzowego.