Opłacanie zaliczek na podatek dochodowy w 2019 r.

W 2019 r. weszła w życie nowela odnosząca się do opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Przewiduje ona liczne zmiany w paru ustawach, jak na przykład w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jakie będą formy opłacania zaliczek w 2019 roku?Podatnicy podatku dochodowego są zobowiązani do wpłacania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy. Z tego zobowiązania podatnicy mogą wywiązywać się miesięcznie lub kwartalnie – tylko spełniający wymogi małych podatników oraz nowi przedsiębiorcy. Co więcej, niektórym przysługuje możliwość wpłacania zaliczek uproszczonych.

By móc skorzystać z opłacania zaliczek uproszczonych, należy złożyć w US oświadczenie o wyborze tej formy obliczania zaliczek do 20 lutego roku podatkowego. Przywilejowi korzystania z zaliczek uproszczonych nie podlegają osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym.