Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Pracodawcy z mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm mogą ubiegać się o przyznanie z KFS dofinansowania w wysokości:

  • Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 pracowników – 100% dofinansowania
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniające 11 do 250 pracowników – 80% dofinansowania

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest zatrudnienie przez pracodawcę co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę. Z dofinansowania może korzystać zarówno pracownik jak i pracodawca. Ilość osób, które mogą skorzystać z dofinansowania w większości Urzędów jest nieograniczona.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Warunki wsparcia finansowego PARP są zależne od poszczególnych województw, a dofinansowania niestety nie są dostępne w województwie pomorskim i mazowieckim.

Dzięki dofinansowaniu PARP mikro, mały lub średni przedsiębiorca będzie mógł pozyskać od 50% do 80% wsparcia finansowego na szkolenia. Aby skorzystać z dofinansowania konieczne jest posiadanie wkładu własnego, nie jest jednak wymagane zatrudnianie pracowników na umowę o pracę. W celu skorzystania z dofinansowania należy zarejestrować wszystkich chętnych uczestników w Bazie Usług Rozwojowych, a następnie złożyć dokumentację u Operatorów działających w danym województwie.

Zapraszamy do kontaktu

W razie wątpliwości służymy doradztwem w sprawach związanych z dofinansowaniem naszych szkoleń. Zapraszamy do odwiedzenia strony https://niziolek-szkoleniapodatkowe.pl/szkolenia-dofinansowane/